1.       آزمون هوش وکسلر در سه سطح پیش دبستانی،کودکان و نوجوانان،بزرگسالان:این آزمون هوشبهر کلامی،هوشبهر عملی،هوشبهر عمومی آزمودنی را برآورد می کند.
2.       آزمون هوش ریون رنگی(کودکان)
3.       آزمون هوش ریون بزرگسالان
4.       آزمون هوش کتل در سه مقیاس 1،2،3 ویژه سنین مختلف از کودکی تا بزرگسالی
5.       آزمون مازهای پروتئوس
6.       آزمون هوش مکعب های کهس
7.       آزمون حافظه وکسلر
8.       آزمون حافظه آندره ری
9.       آزمون بندر گشتالت
10.    آزمون رغبت سنج شغلی
11.    آزمونMMPI (در دو فرم بلند و کوتاه) جهت تشخیص بیماریهای روانی
12.    آزمون SCL-90
13.    آزمون اضطراب کتل جهت ارزیابی سطح اضطراب
14.    آزمون اضطراب زونگ
15.    آزمون اندریافت موضوع(TAT)ویژه بزرگسالان
16.    آزمون CAT (ویژه کودکان)
17.    آزمون مفهوم خویشتن بک
18.    آزمون افسردگی بک
19.    آزمون بالینی چند محوری میلون 3
20.    آزمون رشد اجتماعی واینلند
21.    آزمون جملات ناتمام راتر
22.    آزمون جملات نیمه تمام ساکس
23.    آزمون عزت نفس کوپر اسمیت(دو فرم 30 و 58 سوالی)
24.    آزمون مایرز بریگز(MBT)
25.    آزمون شخصیت برن رویتر
26.    آزمون رضایت زناشویی
27.    آزمون ترسیم آدمک گودیناف
28.    مقیاس بیش فعالی راتر
29.    آزمون  16 عاملی کتل
30.    آزمون هوش هیجانی بار آن
31.    آزمون هوش هیجانی شوت
32.    آزمون خلاقیت
33.    آزمون خودپنداره راجرز
34.    و ...
     


تاريخ : سه شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۰ | 21:55 | نویسنده : فاطمه كوكبي سیوکی -عليرضايوسفي |